Obec Zámutov

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov Účely spracúvania osobných údajov, lehoty uchovávania, právny základ Zodpovedná osoba Na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov dohliada Zodpovedná osoba, na ktorú sa v prípade uplatnenia svojich práv môžete obrátiť. Mail:  zodpovednaosoba@ppprotect.sk Korešpondenčná adresa:   PP Protect s.r.o., Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce Vaše práva podľa Nariadenia … Čítať ďalej Obec Zámutov