Cenu za spracovanie bezpečnostného projektu  určuje jeho rozsah, pričom ten  je daný počtom informačných systémov a náročnosťou informačných systémov ako aj súčasným stavom informačnej bezpečnosti vo Vašej spoločnosti.

Svojím klientom spracúvame bezpečnostné projekty v cenových reláciách od 140 €, kde v uvedenej cene pre Vás spracujeme: 

  • bezpečnostný projekt  pre 2-3 informačné systémy, 
  • prijatie bezpečnostných opatrení,
  • vypracovanie kompletných zmlúv pre prevádzkovateľa, sprostredkovateľa a pod,
  • vypracovanie všetkých potrebných  poučení pre oprávnené osoby dotknuté osoby a pod.
  • v prípade kontrol a previerok vám bude z našej stany poskytnutá súčinnosť a pomoc 

Uvedená cena a služby nie sú konečné a dajú sa upraviť na základe vzájomnej dohody.

Ak Vás naša ponuka zaujala radi sa s Vami stretneme pri osobnom kontakte.