Na národnej úrovni je ochrana osobných údajov zakotvená najmä v: