Dokumentácia GDPR

Bezpečnostný projekt

Naša spoločnosť vám ponúka profesionálne riešenie pre zabezpečenie ochrany osobných údajov.

Pri nami vypracovanom bezpečnostnom projekte, bude ochrana osobných údajov vo Vašej spoločnosti v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Dodržiavaním vypracovaných opatrení sa zvýši bezpečnostná úroveň Vašej spoločnosti, čím stúpne kvalita Vašej práce a kredit Vašej spoločnosti v očiach Vašich obchodných partnerov.

Bezpečnostný projekt tvoria tri časti a to:

 • Bezpečnostný zámer
 • Analýza bezpečnosti informačného systému
 • Bezpečnostné opatrenia

Naša spoločnosť pre Vás zabezpečí:

 • odborné poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov
 • analýzu stavu spracúvania osobných údajov vo Vašej spoločnosti,
 • identifikáciu Vašich povinností v zmysle zákona o ochrane osobných údajov,
 • vypracovanie kompletnej bezpečnostnej dokumentácie,
 • prijatie opatrení na ochranu osobných údajov
 • vypracovanie kompletnej dokumentácie pozostávajúcich z:
  • evidenčných listov pre jednotlivé informačné systémy,
  • oznámení informačných systémov Úradu na ochranu osobných údajov,
  • osobitnej registrácie informačných systémov Úradu na ochranu osobných údajov,
  • poučenia pre oprávnené osoby,
  • poverenia (odvolania) zodpovednej osoby,
  • poučenia o povinnosti mlčanlivosti,
  • zmluvy medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom,

Po spracovaní bezpečnostného projektu a prijatí bepečnostných opatrení pre Vašu spoločnosť do budúcna zabezpečíme aktualizáciu bezpečnostnej dokumentácie v súlade s požiadavkami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.