Dokumentácia GDPR

Ochrana osobných údajov

Na národnej úrovni je ochrana osobných údajov zakotvená najmä v: