Dokumentácia GDPR

Cenník

Cenu za spracovanie bezpečnostného projektu určuje jeho rozsah, pričom ten je daný počtom informačných systémov a náročnosťou informačných systémov ako aj súčasným stavom informačnej bezpečnosti vo Vašej spoločnosti.

Svojím klientom spracúvame bezpečnostné projekty v cenových reláciách od 140 €, kde v uvedenej cene pre Vás spracujeme:

  • bezpečnostný projekt pre 2-3 informačné systémy,
  • prijatie bezpečnostných opatrení,
  • vypracovanie kompletných zmlúv pre prevádzkovateľa, sprostredkovateľa a pod,
  • vypracovanie všetkých potrebných poučení pre oprávnené osoby dotknuté osoby a pod.
  • v prípade kontrol a previerok vám bude z našej stany poskytnutá súčinnosť a pomoc

Uvedená cena a služby nie sú konečné a dajú sa upraviť na základe vzájomnej dohody.

Ak Vás naša ponuka zaujala radi sa s Vami stretneme pri osobnom kontakte.